Info

Koniec

2. července 2010 v 13:13 | Well

KONIEC

Niečo sa končí , a niečo sa začína.

Na tie ťažké dni a noci sa dnes ľahko spomína .

Niečo sa končí a pred nami je veľký svet .

Možno schytáme pár modrín ,

no radšej než sa za ruku nechaj viesť .
Dnes sa to nekončí , dnes sa to začína .

Aj keď kráčam v daždi bosý , a možno pár ľudí ma preklína .

Dnes sa to nekončí , veď pred nami je veľký svet . Možno

schytáme pár modrín no radšej než sa za ruku nechaj viesť.


Nás len tak nič nezlomí ,

Sme ako v búrke strom ,

sme ako múry s tehál ,

Nás len tak nič nezlomí .


Tak teraz oficálne KONIEC ! Ahojte

Gejša- každodenný život

17. července 2009 v 20:11 | Well


Slovo gejša vo voľnom preklade znamená umelkyňa, alebo tanečnica. Možno Vás prekvapí, že v sedemnástom storočí, keď tento pojem vznikol, neoznačoval ženy, ale mužov. Takzvaný gejšovia boli zabávači (hókan), alebo bubeníci (taiko moči). Ich úlohou bolo robiť zabávačov na večierkoch nižších vrstiev, najmä neviestok. Žezlo tohto remesla začali ženy preberať do svojich rúk v roku 1751, keď na oslavu do jedného z nevestincov prišla žena bubeníčka . Do roku 1800 toto remeslo úplne ovládli ženy. Keďže remeslo gejše vzišlo z nevestincov, hranica medzi prostitútkou a gejšou bola veľmi tenká, alebo nebola vôbec. Gejše sa začali deliť na tanečnice, zabávačky a pouličné hudobníčky. V období Edo (1603- 1867) každá činnosť súvisiaca s prostitúciou vyžadovala povolenie úradov. Pravdepodobne
v tomto období sa definitívne oddelilo povolanie gejše od povolania prostitútky.


Koncom 18. a začiatkom 19. storočia sa gejše presúvajú do čajovní. Centrami sa stali štvrte Gion, Nidžó, Potončó, Kitanu a Šičidžó v meste Kjóto, kde majú za úlohu zabávať hostí. Vláda sa pokúsila niekoľko krát zakázať obľúbeným gejšiam činnosť. No neúspešne.
Druhá polovica devätnásteho storočia bola pre gejše zlatým vekom. Udávali módne trendy, dostalo sa im spoločenského uznania a boli čím ďalej tým populárnejšie. Od roku 1875 sa každoročne konajú tanečné slávnosti, na ktorých sú gejše hlavnými protagonistkami.Aj keď sa neskôr vláda snažila obmedziť ich činnosť zdanením ich príjmov a povinnou registráciou, gejšiam to málo uškodilo.

V roku 1904 gejše založili svoju konfederáciu, ktorá mala za úlohu stanoviť jasné pravidlá správania
sa a dozerať na ich dodržiavanie, prípadne potrestať tie gejše, ktoré tieto pravidlá nerešpektovali. Pred druhou svetovou vojnou sa úloha gejše mení pod vplyvom modernej západnej kultúry. Už nie je Tou, ktorá udáva nové módne trendy,
ale tou, ktorá udržiava tradičné japonské hodnoty.

Počas vojny sa gejše vzdali nosenia spodného odevu zo solidarity voči vojakom, no nevzdali sa práce. Zabávali hostí až do roku 1944, keď boli štvrte s gejšami nazývané obvody uzavreté. Gejše museli nastúpiť do tovární ako pracovná sila. Väčšinu z nich zapísali ich vplyvní milenci na zoznam svojich zamestnancov, aby sa tak vyhli tvrdej práci. No mesiac po skončení vojny boli čajovne a domy gejší znovu otvorené. Z tohto obdobia zrejme pochádza mylná predstava Európanov o gejšiach ako o prostitútkach a neviestkach. Americkí vojaci, ktorí po prvý krát prichádzali do styku s japonskou kultúrou, nedokázali rozoznať gejšu od neviestky tajú, ktorá sa za gejšu často vydávala.
V tomto období sa tiež začali zmenšovať počty samotných gejší. Kým tesne po vojne sa stále ich rady počítali na tisíce, dnes sú to len stovky ak nie desiatky.

Zrojíček wikipédia

Well

7. července 2009 v 16:06 | Well

Bleskovky??

5. července 2009 v 15:46 | Well
????
Mám robiť bleskovky???Ak Ano tak hlasnite . ak nie tak hlasnite Nie. Musíte mi pomôct. Obrazek

Info

3. července 2009 v 16:53 | Well
日本(日本語:日本国-日本や日本) 、長い、政府は中国と韓国の東側には、アジア大陸の東端に位置しています日本の帝国主義の形。南の海Ochotského北部の東シナ海の劣化。 3,000以上の島から、そのほとんどが北(南にしている)北海道(北海道) 、 Hons (本州、最大の島) 、構成されている四国(四国) 、九州(九州) 。火山は、日本列島のほとんどは、多くの山とされています。富士山の最高峰です。

日本は非常に高い一人当たりのGDPは、 1つの主要な工業力のひとつです。天皇は立憲君主国に選出し、国会議事堂、アジアで最も古い法律の統一されています。ごつごつした表面にもかかわらず、一国の最高の人口と高い人口密度とされています。首都東京は、人口3000万人以上と世界最大の大都市圏の一つです。

7日から日本各地の歴史していると8世紀は、多くの習慣や機関が中国から。 12投稿者中旬に19世紀の国、藩主導の戦闘機封建された。 1868年には、明治修復処理をした後、多くのヨーロッパやアメリカの習慣や制度を引き継いだ。今日、これらの効果とその文化を日本の伝統文化を混合されています。

タイトルkandži日本ではしばしば"と訳されて太陽の国"とは、国からアジアの東の海岸にある。


Japonsko (po japonsky: 日本国 - Nihon alebo Nippon), dlhý tvar Japonské cisárstvo, je štát ležiaci na východnom okraji ázijského kontinentu, na východ od Číny a Kórey. Rozkladá sa na severe Ochotského mora po Východočínske more na juhu. Skladá sa z viac ako 3000 ostrovov, z ktorých najväčšie sú (od severu k juhu) Hokkaidó (北海道), Honšú (本州, najväčší ostrov), Šikoku (四国) a Kjúšu (九州). Väčšina japonských ostrovov je hornatých, a mnoho z nich je vulkanických. Najvyšším vrchom je vrch Fudži.

Japonsko má veľmi vysoké HDP na obyvateľa a je jednou z vedúcich priemyselných veľmocí. Je unitárnou konštitučnou monarchiou s cisárom a voleným parlamentom, jednou z najstarších legislatív v Ázii. Napriek členitému povrchu je jednou z krajín s najvyšším počtom obyvateľov a najvyššou hustotou obyvateľstva. Jeho hlavné mesto Tokio s vyše 30 miliónmi obyvateľov je jednou z najväčších veľkomestských oblastí na svete.

Počas svojich dejín prevzalo Japonsko od 7. a 8. storočia veľa zvykov a inštitúcií od Číny. Od 12. do polovice 19. storočia bolo feudálnou krajinou, vedenou klanmi bojovníkov. Po procese obnove Meidži v roku 1868 prevzalo veľa európskych a amerických zvykov a inštitúcií. Jeho dnešná kultúra je zmesou týchto vplyvov a tradičnej japonskej kultúry.

Názov Japonska v kandži sa často prekladá ako "Krajina vychádzajúceho slnka" a pochádza z polohy krajiny na východnom pobreží Ázie.

Zdroj: KLIK
 
 

Reklama